Recent News / Updates

Jobs & Opportunities

August 19, 2019: Mediation TOT Announcement

यस प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपालले मेलमिलाप सम्वन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम संचालन गर्न गईरहेको ब्यहोरा यहाँहरु सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौ । आठदिवशिय यस तालिममा सहभागी हुनका लागि मेलमिलापको क्षेत्रमा काम गर्न ईच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले मिति २०७६ भाद्र २ देखी ६ गते भित्रमा आफ्नो CV र ईच्छापत्र संस्थाको ईमेल ठेगाना [email protected] अथवा [email protected] मा पठाउन हुन यो दरखास्त आब्हान गरिएको छ ।..

August 19, 2019: Mediation TOT Announcement